Ul Wielkopolski 10-cio ramkowy

UL WIELKOPOLSKI 10-cio RAMKOWY :

DENNICA NISKA, KORPUS X2, POWAŁKA, NADSTAWKA, DASZEK WYSOKI    CENA BRUTTO 200ZŁ UL MALOWANY 

 

OPCJA Z DENNICA  HIGIENICZNĄ  +35zł