Ul Dadant

UL DADANT  cena 250zł brutto

SKŁAD :

DENNICA NISKA
KORPUS
POWAŁKA
2x NADSTAWKA

DASZEK WYSOKI

 

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE