Nasze produkty

Oferujemy każdy typ ula, każdy element, oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia pasieki

Dennice : Niskie, wysokie, higieniczne, poławiacze pyłku

Korpusy , nadstawki, powałki, daszki , dłuta, paliwa do podkurzaczy,  sitopająki, ramki , węze itp.